Šachmatų partijos pradžia - debiutas
 

PARTIJOS PRADŽIA

Pradinė šachmatų partijos dalis vadinama debiutu. Visus debiutus galima suskirstyti į tris dalis: atvirus, pusiau atvirus ir uždarus.
Atviri debiutai yra tie, kuriuose į pirmą baltųjų ėjimą e2 – e4 juodieji atsako ėjimu e7 – e5.
Pusiau atviruose debiutuose į pirmą baltųjų ėjimą e2 – e4 juodieji atsako ne e7 – e5, bet kuriuo nors kitu ėjimu, pavyzdžiai c7 – c5.
Uždarais debiutais vadinami tie, kuriuose baltieji partiją pradeda ėjimais d2 – d4, c2 – c4, Žg1 – f3 arba kuriuo nors kitu ėjimu.

Pagrindiniai debiutų principai:
1. Partijos pradžioje reikia pėstininkais užimti centrinius šachmatų lentos langelius.
2. Kuo greičiau išvesti figūras iš pradinių pozicijų.
3. Pervesti karalių į saugesnę padėtį padarant rokiruotę.
4. Mažiau daryti ėjimų pėstininkais, daugiau žaisti figūromis.
5. Nedaryti daug ėjimų ta pačia figūra.
6. Neišvesti stipriausios figūros – valdovės – į priekį, nes varžovas ją puldamas išvystys savo figūras.
7. Vengti atakuoti, kol neišvystytos figūros.

Tai ne taisyklės, o tik bendri šachmatų partijos pradžios orientyrai. Ar jų laikytis, ar nesilaikyti priklauso ir nuo varžovo žaidimo. Jei varžovas daro klaidas, puolimas gali būti sėkmingas ir keliomis figūromis, kitas palikus pradinėse pozicijose. Galima padėtis, kai, išvedus tik valdovę, antruoju ėjimu duodamas matas varžovo karaliui.

Apie debiutą Wikipedijoje lietuvių kalba.
Apie debiutą Wikipedijoje anglų kalba.

Yra sudaryta Šachmatų debiutų enciklopedija – Encyclopaedia of Chess Openings (ECO). Tai – debiutų duomenų bazė, kurioje suklasifikuoti pirmieji šachmatų partijos ėjimai. Duomenų bazę sudaro penkios dalys (kategorijos): A, B, C, D ir E. Kiekvieną iš šių dalių sudaro 100 subkategorijų.
Šachmatų debiutų klasifikacija pagal ECO.
Šachmatų debiutų enciklopedija Wikipedijoje – Encyclopaedia of Chess Openings.


Peržiūrai reikalinga „Java“ programinė įranga http://www.java.com.
Jei peržiūra blokuojama, reikia nustatyti programos „Java“ vidutinį saugumo lygį (Control Panel -> Java -> Security -> Security Level - Medium). „Java“ 8 versijoje reikia įrašyti svetainės http://a64.puslapiai.lt/ adresą (Control Panel -> Java -> Security -> Exception Site List).


Šachmatų debiutų enciklopedija – Encyclopaedia of Chess Openings (ECO)
TURINYS

ISTORIJA

ČEMPIONAI
Žaidimas šachmatais su kompiuteriu

UŽDAVINIAI

PARTIJOS
Debiutas, Mitelšpilis, Endšpilis

SVEČIŲ KNYGA

NUORODOS

ĮDOMU

LINKSMAI
   Jūsų apsilankymai: