Šachmatų žaidimo variantai

KITOKIE ŠACHMATAI

Laikoma, jog seniausias šachmatų žaidimas, kuris gerokai skyrėsi nuo dabartinių klasikinių šachmatų, – Čaturanga – atsirado VI amžiuje Indijoje. Bėgant amžiams buvo sukurta daug žaidimų, kuriuos galima apibendrintai pavadinti šachmatų variantais. Vieni iš jų gyvavo trumpai, kiti tapo populiarūs ir plačiai paplito. Tačiau visi jie kildinami iš indiškos Čaturangos ir iš jos atsiradusio arabiško Šatrandžo.
Kai kuriuos šachmatų žaidimus galima laikyti nacionaliniais (japonų Siogi, kinų Sianci), kiti žaidimai turi savo žinomą autorių (Kapablankos šachmatai, Fišerio atsitiktiniai šachmatai).
Ir dabar kuriami nauji šachmatų žaidimo variantai. Apie vienus žino ir moka jais žaisti tik jų autoriai ir pažįstamų žmonių ratas, kitų žaidimų gerbėjų ratas išsiplečia, rengiamos varžybos, tobulinama teorija, leidžiamos knygos, susikuria nacionalinės ir tarptautinės federacijos.
Šachmatų variantų yra šimtai. Kad būtų patogiau susigaudyti tokioje gausybėje žaidimų, jie klasifikuojami ir skirstomi į grupes. Čia pateikiamas vienas iš galimų suskirstymų. Visi variantai, žinoma, neišvardinti, tačiau paminėti ir labiausiai paplitę, kuriuos galima laikyti klasikiniais (be pačių Šachmatų prie tokių galima priskirti Siogi ir Sianci), ir labai žinomi bei populiarūs (Čangi, Alisos šachmatai, Progresiniai šachmatai), ir mažiau paplitę, tačiau populiarūs (Švediški šachmatai, Fišerio atsitiktiniai šachmatai, Didieji šachmatai, Mini Siogi, Omega šachmatai), ir mažiau populiarūs, tačiau pripažinti (Šešiakampiai šachmatai), ir mažai naudojami variantai (Vienspalviai šachmatai, Žaidimas nematant varžovo figūrų, Šaškės-šachmatai, Šachboksas).


ISTORINIAI ŠACHMATAI
Čaturanga (Chaturanga) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Čaturadžas (Chaturaji) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Šatrandžas (Shatranj) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Citadelė (Citadel Chess) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Tamerlano šachmatai (Tamerlane Chess) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Bizantiški šachmatai (Byzantine Chess) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Apvalūs šachmatai (Circular Chess) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Keturgubi šachmatai su tvirtovėmis (Fortress Chess) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Dideli šachmatai (Great Chess) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Gala (Farmer's chess) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Macharadža (The Maharaja and the Sepoys) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Enochianiški šachmatai (Enochian Chess) The Chess Variant Pages  Wikipedia
NACIONALINIAI ŠACHMATAI
Japonų šachmatai Siogi (Shogi) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Kinų šachmatai Sianci (Xiangqi) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Korėjiečių šachmatai Čangi (Janggi) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Tailandiečių šachmatai Makruk (Makruk) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Mongolų šachmatai Šatar (Shatar) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Kambodžos šachmatai (Khmer ouk) The Chess Variant Pages  Wikipedia
MAKSI ŠACHMATAI – ŽAIDIMAS ANT DIDELIŲ LENTŲ
Tamerlano šachmatai (Tamerlane Chess) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Citadelė (Citadel Chess) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Gala (Farmer's chess) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Kareros šachmatai (Carrera's Chess) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Dideli šachmatai (Great Chess) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Omega šachmatai (Omega Chess) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Kapablankos šachmatai (Capablanca chess) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Didieji šachmatai (Grand Chess) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Gotiški Šachmatai (Gothic Chess) The Chess Variant Pages  Wikipedia
MINI ŠACHMATAI – ŽAIDIMAS ANT MAŽŲ LENTŲ
Mikro Siogi (Micro Shogi, 4x5) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Mini Siogi (Mini Shogi, 5x5) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Džiudkin Siogi (Judkins Shogi, 6x6) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Paukščių Siogi (Tori Shogi, 7x7) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Mini heksagonaliniai šachmatai (Mini HexChess) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Los-Alamos arba Antiklerikaliniai šachmatai (Los Alamos chessor or Anti-clerical chess) The Chess Variant Pages  Wikipedia
ŠACHMATAI ANT NESTAČIAKAMPIŲ LENTŲ
Šešiakampiai šachmatai (Hexagonal Chess) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Bizantiški šachmatai (Byzantine Chess) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Apvalūs šachmatai (Circular Chess) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Cilindriniai šachmatai (Cylinder chess) The Chess Variant Pages  Wikipedia
ŠACHMATAI SU PAKEISTOMIS TAISYKLĖMIS
Kintanti pradinė padėtis
Fišerio atsitiktiniai šachmatai (Chess960) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Su papildomomis figūromis
Šaškės-šachmatai (Cheskers) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Su kitaip einančiomis figūromis
Vienspalviai šachmatai (Monochromatic Chess) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Daugiaėjiminiai šachmatai (Multimove variants)
Marselio šachmatai (Marseillais Chess) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Progresiniai šachmatai (Progressive chess) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Nukirstos figūros grįžta į žaidimą
Švediški šachmatai (Bughouse chess) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Žaidimas ant dviejų lentų
Alisos šachmatai (Alice Chess) The Chess Variant Pages  Wikipedia
ŽAIDIMAS NEMATANT FIGŪRŲ
Žaidimas nežiūrint į lentą (Blindfold chess) The Chess Variant Pages  Wikipedia
Žaidimas nematant varžovo figūrų (Dark chess) The Chess Variant Pages  Wikipedia
DAUGIAKOVĖ – ŠACHMATAIS ŽAIDŽIAMA KARTU SU KITAIS ŽAIDIMAIS
Šachboksas (Chessboxing) The Chess Variant Pages  Wikipedia


Apie šachmatų variantus Wikipedijoje (anglų k.)
Apie šachmatų variantus The Chess Variant Pages


TURINYS

ISTORIJA

ČEMPIONAI
Žaidimas šachmatais su kompiuteriu

UŽDAVINIAI

SVEČIŲ KNYGA

NUORODOS

ĮDOMU

LINKSMAI
   Jūsų apsilankymai: