Anekdotai, linksmos istorijos, karikatūros, juokingi piešiniai

APIE ŠACHMATUS LINKSMAIIš visų sportininkų labiausiai savo figūromis rūpinasi šachmatininkai.


Didmeistris nutarė sužaisti su bendrakeleiviu traukinio kupe ir... pralaimėjo. Susijaudinęs sušuko:
– Tik pamanykit, jūs galėjote man duoti matą trimis ėjimais anksčiau, jei būtumėte paėjęs bokštu!
– Kaip, bokštus irgi galima judinti? – nustebo pakeleivis.


Kvailas klausimas:
Nejaugi nematei, kad gali duoti man matą 2 ėjimais?
Atsakymas:
Nejaugi galvoji, kad nebūčiau davęs mato, jei tik būčiau matęs?


Vieno meistro paklausė:
- Na kaip, tu patenkintas savo žentu?
- Kaip čia pasakius, juk jis visai nemoka žaisti šachmatais.
- Ir kas čia blogo?
- Blogai tai, kad nemoka, o vis tiek žaidžia.


Kūno kultūros akademijoje dėstytojas klausia studento:
- Šachmatai kokios rūšies sportas – vasaros ar žiemos?
- Jei namie šildo, tai žiemos, o jei ne, tai vasaros.


– Jonuk, kodėl tu su Algiu daugiau nebežaidi šachmatais?
– O tu pats sutiktum žaisti su žmogumi, kuris pralaimėjęs mėto į tave figūras, koliojasi, tranko per galvą lenta?
– Žinoma, ne!!!
–Tai štai, jis irgi nesutiko...


Numirė šachmatų mėgėjas. Žmogus jis neblogas buvo, tai pakliuvo į rojų. O ten Laskeris, Steinicas, Kapablanka, ir Eivė, ir Aliochinas, ir Botvinikas... Nelaimėlis taip norėtų sužaisti su pasalio čempionais.
Neišlaikė, priėjo prie Aliochino:
– Ar negalėčiau sužaisti su jumis partiją?
– Kodėl gi ne, prašom.
Greitai sustato figūras, mėgėjui burtų keliu tenka baltosios. Jis, aišku, e2-e4. Aliochinas – iš karto guldo savo karalių ant lentos pasiduodamas.
Mėgėjas nusigandęs klausia, kas nutiko, į tai Aliochinas ramiai paaiškina:
– Jūs, mielasis, čia neseniai, o mes žinome, kad, teisingai žaidžiant, e2-e4 visada laimi.


– Įsivaizduoji, vakar restorane sėdėjau už vieno stalo su didmeistriu.
– Ir kas?
– To restorano staltiesės su langeliais, tai jis man druskinę 45 minutes perdavinėjo!


Pareina vyras girtas kaip kiaulė, duris atidaro žmona ir šaukia:
– Kur buvai?
– Pas Petrą šachmatais žaidžiau.
– O kodėl degtine smirdi?
– Tai ką, aš šachmatais turiu smirdėti?


Grįžo vyras namo paryčiais. Žmona kiša jam prieš akis laikrodį ir pasipiktinusi klausia:
– Kur buvai taip ilgai?
– Pas draugą šachmatais žaidėm.O laikrodžio po nosim man nekišk – mes šachmatais žaisdami į laikrodį prisižiūrėjome.


Žmona:
– Tu manęs turbūt visai nebemyli...
– Na ką tu, mieloji. Labai tave myliu. Bet nuo genų nepabėgsi – kai tavo uošvis buvo jaunas ir grįždavo po šachmatų batalijų namo, tavo anyta jam ne laikrodį, o kalendorių rodydavo...


Grįžo vyras namo paryčiais. Žmona jam:
– Kur buvai taip ilgai?
– Pas Petrą šachmatais žaidėm...
Žmona už telefono ragelio, skambina:
– Petrai, manasis buvo pas tave?
Petras:
– Kaip tai buvo, jis ir dabar pas mane sėdi!


Du draugai susitinka gatvėje, vienas jų sako antrajam: „Žinai, žmona man šiandien pasakė, kad jei rytoj vėl eisiu į klubą žaisti šachmatais, ji susirinks daiktus, pasiims vaikus ir mane paliks...“.
Antrasis klausia: „Na, ir ką tu pasirinkai?“. „e2 – e4, kaip visada!“ – nedvejodamas atsako šis.


Skambina vyras žmonai į namus:
Mieloji, šiandien truputėlį užtruksiu, mes čia su Jonu šachmatais žaidžiame.
Žmona pridengia ragelį delnu ir sušnibžda:
– Jonai, jis su tavim šachmatais žaidžia.


– Tu mane myli? – meilikaudama klausia ji šachmatininko.
– Žinoma, – švelniai atsako jis.
– O tu mane vesi?
Jis susinervina:
– Na, kas per kvailas įprotis iš karto pereiti į endšpilį?


Mergina pasikvietė į svečius savo draugą – jauną didmeistrį. Po pokalbių apie orą, muziką ir bendrus pažįstamus stojo nejauki tyla. Norėdama padrąsinti svečią ji paklausė:
- Ką tu veiki, kai lieki vienas su mergina ir visos pokalbio temos būna išsemtos?
Didmeistris su palengvėjimu atsiduso ir, išsitraukęs kišeninius šachmatus, ėmė nagrinėti įdomią padėtį.


Šachmatininko žmona gydytojui:
– Mano vyras siaubingai peršalęs!
– Pasakykite jam, kad daugiau gertų ir ilsėtųsi. Ir kol kas tegu pažaidžia šachmatais vietoje mankštos.
– Jei tai padeda, aš iš viso nesuprantu, kaip jisai sugebėjo susirgti...


Kai traukinys pajudėjo, žmona liūdnai tarė savo vyrui šachmatininkui:
- O, jeigu čia būtų šachmatų lenta...
- Nejaugi, brangioji, tu pagaliau nusprendei išmokti žaisti šachmatais?
- Žinoma, ne. Tačiau namie ant šachmatų lentos liko mūsų bilietai į šį traukinį.


- Šachmatams aš dėkinga už laimingiausias savo gyvenimo valandas, - draugei prisipažino Marytė.
- Tu dažnai vaikštai į šachmatų klubą?
- Aš tai ne. Bet mano vyras – taip.


Kai kurios mergaitės tampa senelėmis taip ir nesuvokusios, kad valdovė – tai tik šachmatų figūra.


Moterys kaip šachmatai — vos žingsnis ne ten, iš karto matas.


Psichiatrinėje ligoninėje šachmatų mėgėjas sako slaugei:
– Būkite gera, nupieškite man ant nugaros šachmatų lentą.
Ši, įpratusi prie ligonio keistenybių, nupiešia.
– O dabar pakasykite, prašau, langelį f7!


Piemuo žaidžia su avinu šachmatais. Prieina kitas piemuo.
– Kaip sekasi?
– Ai, avinas ir lieka avinu...
– O koks rezultatas?
– Du – du.


Parke žmonės, apspitę vyriškį, žaidžiantį šachmatais su savo šunimi, stebisi: „O, koks protingas šuo!“.
Vyriškis atsainiai atšauna: „Na, ne toks jau jis ir protingas – aš pirmauju 3:1!“


Šachmatų partija. Vienas žaidėjas piktinasi:
– Taip eiti negalima, aš juk nukirsiu jūsų karalių!
– O aš paskelbsiu respubliką ir žaisiu toliau.


Dviese žaidžia šachmatais, trečias stebi. Neištvėręs įsikiša:
- Jūsų vietoje aš paeičiau žirgu į c4.
- Kas per nesąmonė! Tik kvailys gali taip paeiti.
- Aš ir sakiau „jūsų vietoje“ – paaiškino trečiasis.


- Kodėl jūs žaidžiate šachmatais? – paklausė šachmatų klubo direktorius šachmatininko, kuris beveik visada pralaimėdavo.
- Aš noriu sužaisti tokią partiją, kad pamatyčiau savo vardą atspausdintą.
- Tai užsisakykite vizitinę kortelę ir nebegaiškite su tais šachmatais!


Baltarusiai sugalvojo naujas nacionalines šachmatų taisykles: įvedė naują figūrą ir pavadino ją Prezidentu. Naujoji figūra eina kaip nori ir kerta ką nori.


Arabas su amerikonu žaidžia šachmatais. Kas laimės?
Aišku, arabas. Kodėl? Todėl, kad:
1. Amerikonas jau nebeturi dviejų bokštų.
2. Arabo žirgai greitesni.
3. Arabo karalius moka geriau slėptis.


Arabas ir amerikietis žaidžia šachmatais. Arabas laimi partija, nes amerikietis nebeturi dviejų bokštų. Antroje partijoje bus lygiosios, nes arabas nebeturės nei žirgų, nei pėstininkų.


Vardan politkorektiškumo JAV pakeistos šachmatų žaidimo taisyklės: dabar partiją visada pradeda juodieji.


Vienas žydas – parduotuvės savininkas, du žydai – šachmatų mačas, trys žydai – Rusijos nacionalinis bankas.


Studentiški šachmatai:
Pėstininkas – pagiringas studentas, pasiruošęs viskam, kad tik atsipagiriotų.
Bokštas – pagiringas studentas, sugebantis judėti tik tiesiąja.
Rikis – pagiringas studentas, sugebantis judėti tik skersomis.
Žirgas – pagiringas studentas, kuris sekančią minutę mesis nežinia kur.
Karalius – studentas, girtas tiek, kad nesugeba žengti daugiau vieno žingsnio.
Valdovė – pagiringas studentas, kuriam vis tiek, kur eiti ir ką mušti.


Studentas medikas paklausė savo draugo šachmatininko, ar talentas yra paveldimas.
- Kažin, – atsakė tas. – Imkim, pavyzdžiui, Kapablanką. Tu ką nors girdėjai apie jo tėvą?
- Visiškai nieko
- O apie motiną?
- Taip pat ne.
- Na, štai. Jokio paveldimumo!
- Tiesą sakant, aš ir apie Kapablanką nieko negirdėjau, - prisipažino būsimas gydytojas.


Klausimas: Kokios moterys geriausiai žaidžia šachmatais?
Atsakymas: Feministės – jų priešininkai žaidimą pradeda su vienu karaliumi ir viena Valdove, o feministės visada pradeda partiją su dviem valdovėmis.


Ką reiškia sapnuoti šachmatus:
Šachmatus sapnuoti – jūsų planai geri. Jeigu sapnuojate, kad žaidžiate šachmatais, vadinasi, jūsų reikalai nepagerės. Jeigu sapne jūs pralošėte žaisdami šachmatais, – laukite nemalonumų iš nesąžiningų, žemai puolusių žmonių. Bet jeigu išlošėte, vadinasi, laimingai nugalėsite visas kliūtis. Sapne matyti kitus žaidžiančius šachmatais reiškia neprotingus kompanionus ir blogą sveikatą. Sapnuoti šachmatų pėstininką reiškia, kad reikia gerokai kantrybės, jog sektųsi darbe, kurio rengiatės imtis.


Mano kompiuteris visada laimi, kai mes žaidžiame šachmatais. Tačiau boksuojuosi aš daug geriau!


Kartą V. Steinicas važiavo traukiniu viename kupė su maždaug 9-ių metų mergaite ir jos tėvu, kuris užkalbino pasaulio čempioną:
- Kuo jūs užsiimate?
- Žaidžiu šachmatais.
Čia įsiterpė mergaitė:
- Kai aš buvau maža, taip pat žaidžiau su lėlėmis.


Spaudos konferencijoje Kapablankos paklausė, ar jis tikrai ruošiasi vesti H. Fordo dukterį.
Kapablanka atsakė:
- Taip, aš tikrai ruošiausi tapti H. Fordo žentu, tačiau milijardierius mane nuvylė – jis leido į pasaulį tik sūnus.


Kartą M. Talio paklausė:
- Kaip jūs vertinate M. Čiburdanidzės galimybes tapti vyrų šachmatų pasaulio čempionu?
- Daug geriau negu savo galimybes tapti moterų šachmatų pasaulio čempione.

Ar žinote, kad Garis Kasparovas pralaimėjo tik dviem mašinom – „Deep Blue“ ir žaidimų automatui Niujorko supermarkete...


Skelbimas hakerių tinklalapyje:
„Ieškau nulaužimo Deep Blue programai. Kasparovas“.


G. Kasparovas, ruošdamasis mačui su kompiuteriu, laimėjo prieš lygintuvą, mikrobangę ir sužaidė lygiosiomis su skalbimo mašina.


Programuotojų teigimu Garis Kasparovas vienoje partijoje su kompiuteriu panaudojo slaptą kodą, kuris jo karalių padarė nemirtingu.


Pranešimas sporto naujienose:
„Tuo metu, kai V. Kramnikas pradėjo galvoti apie 17 savo ėjimą, jo varžovas G. Kasparovas padarė 43 savo ėjimą ir sutiko su lygiosiomis“.


G. Kasparovas, nepaisant pralaimėjimo V. Kramnikui, ir toliau lieka pasaulio čempionu pagal Kasparovo versiją.
TURINYS

ISTORIJA

ČEMPIONAI

PARTIJOS

SVEČIŲ KNYGA

NUORODOS

ĮDOMU
Kitokie šachmatai
   Jūsų apsilankymai: